قانون و مقررات خاصی در وب سایت وجون ندارد اما به این نکته مهم توجه کنید که برای پیگیری خرید لطفا ایمیل و شماره تلفن خود را هنگام تکمیل خرید وارد کنید.

با تشکر مدیریت ساینس کابین